Múlabyggð

Nafnið var eitt þeirra sem sent var inn til nafnanefndar þegar kallað var eftir tillögum að nafni á nýtt sveitarfélag, en alls voru fimm sem stungu upp á nafninu. Í rökstuðningi þeirra sem lögðu nafnið til segir meðal annars að sveitarfélögin sem nú sameinast séu öll úr Múlasýslum og þau eigi það sameiginlegt að í þeim séu fjölmargir múlar, s.s. Múli í Álftafirði, Þingmúli, Kollumúli, Arnórsstaðamúli og Múli í Njarðvík. Einnig megi nefna Múlahöfn við Héraðsflóa og Múlafoss í Seyðisfirði.

Nafnanefnd vísaði nafninu til umsagnar Örnefnanefndar. Í bréfi nafnanefndar segir meðal annars um fyrri liðinn Múla- að hann vísi til þess kennileitis sem svæðið hefur lengst af verið kennt við, fjallið Þingmúla í Skriðdal. Fjallið sé auk þess hvað næst því að geta talist miðsvæðis í hinu nýja sveitarfélagi. Um síðari liðinn –byggð sagði nafnanefnd hann hafa verið notaðan á heiti sveitarfélaga þar sem er allnokkurt dreifbýli sem og eitt eða fleiri stór þéttbýlissvæði í samræmi við meginsjónarmið Örnefnanefndar. Fjöldi fordæma er fyrir notkun eftirliðarins í sveitarfélagaheitum.

Í niðurstöðu Örnefnanefndar er mælt með nafninu. Um fyrri liðinn Múla- segir meðal annars í niðurstöðu nefndarinnar:

Eins og segir í rökstuðningi nafnanefndar vísar forliðurinn Múla- til fjallsins Þingmúla í Skriðdal, þekkts kennileitis sem löng hefð er fyrir að kenna svæðið við, sem jafnframt er nálægt því að geta talist miðsvæðis í nýja sveitarfélaginu. Á þessum stað var til forna haldið vorþing Austfirðingafjórðungs og þannig felst í nafninu vísun til staðbundinna stjórnvalda.

Líkt og ráða má af rökstuðningi nafnanefndar hlýtur nafn með fyrri leiðinn Múla- að teljast falla vel að því markmiði að ný örnefni séu í samræmi við staðhætti og örnefnahefð.

Líkt og segir að framan var til forna þingstaður undir Múla og var umdæmi þingsins allur Austfirðingafjórðungur, þ.e. stærra svæði en sameinað sveitarfélag. Einnig voru sýslurnar sem náðu yfir fjórðunginn kenndar við Múla. Ekki verður þó séð að þetta geti talist annmarki á nafni með fyrri liðinn Múla- ef nafnið er nýtt og ekki er þegar hefð fyrir notkun þess fyrir tiltekið svæði […].

Um síðari liðinn -byggð segir Örnefnanefnd að hún hafi mælt með honum þar sem svo hátti til að í senn sé að finna allnokkurt dreifbýli og eitt eða fleiri stór þéttbýlissvæði. Þetta eigi vel við nýsameinað sveitarfélag.

Með hliðsjón af niðurstöðu Örnefnanefndar, að mæla með nafninu, var nafnið eitt þeirra fimm sem nafnanefndin lagði til við undirbúningsstjórn að yrði kosið um. Undirbúningsstjórn ákvað í samræmi við það að nafnið yrði eitt sex nafna á kjörseðli í komandi nafnakosningum.

Translate »
WordPress Video Lightbox
Share This