Skipaðir hafa verið starfshópar sem eru Samstarfsnefndinni til aðstoðar við að greina stöðu sveitarfélaganna og vinna hugmyndir að framtíðarsýn fyrir mismunandi málaflokka. Í þeim sitja starfsfólk sveitarfélaganna, kjörnir fulltrúar og aðrir þeir sem þekkja vel til í hverju sveitarfélagi. Hvert sveitarfélag tilnefndi sína fulltrúa. Áætlað er að hóparnir skili af sér 8. mars næstkomandi. 

Hóparnir eru sex talsins og fjalla þeir um eftirfarandi málaflokka. Þar að auki hefur Samstarfsnefndin sjálf ákveðið að fjalla um aðkomu ríkisins að verkefninu, atvinnulíf, byggðaþróun og innviði.

Fjármál og stjórnsýsla

Hlutverk hópsins er að leggja mat á stjórnsýsluna eins og hún er í dag og hvaða breytingar eru líklegar komi til sameiningar. Sérstaklega verði fjallað um möguleika til að tryggja áhrif íbúa á tilgreind nærþjónustuverkefni, til dæmis með skipan ,,Heimastjórna” með skýrar heimildir til ákvarðana samanber 132. gr. svstjl. nr. 138/2011. Einnig verða skoðaðar leiðir í rafrænni stjórnsýslu sem geta aukið skilvirkni í þjónustu og afgreiðslu mála gagnvart íbúum sveitarfélaganna, þ.mt. með aukinni sjálfsþjónustu.

Fjárhagsstaða sveitarfélaganna verði greind og mat lagt á það hver yrðu áhrif sameiningar á þróun fjárhags sveitarfélaganna. 

Fræðslu-og félagsþjónusta

Hlutverk hópsins er að meta stöðu fræðslu- og félagsþjónustu í dag og hver séu líkleg áhrif sameiningar sveitarfélaganna á þá starfsemi. Sérstaklega verði litið til sérfræðiþjónustu á sviðum fræðsluþjónustu, svo sem málefni barna með sérþarfir.

Sveitarfélögin reka saman í dag félagsþjónustu og eru í samstarfið við önnur sveitarfélög á Austurlandi um sérfræðiþjónustu skóla. Farið verður m.a. yfir skipulag, áherslu og möguleika á vettvangi fræðslu-, félags- og sérfræðiþjónustu í nýju sveitarfélagi.

Umhverfis-og skipulagsmál

Hlutverk hópsins er að yfirfara og rýna gildandi aðalskipulög sveitarfélaganna og áherslur í umhverfismálum. Meta hvaða áhrif sameining sveitarfélaganna hefði á þróun í umhverfis-og skipulagsmálum. Framtíðarsýn í skipulagsmálum nýs sveitarfélaga er mikilvægur þáttur í sameiningarferlinu.

Menningarmál

Hlutverk hópsins er að fara yfir skipulag, áherslur og möguleika á vettvangi menningarmála í nýju sveitarfélagi.

Íþrótta-og tómstundamál

Hlutverk hópsins er að fara yfir skipulag, áherslur og möguleika á vettvangi íþrótta og tómstundamála í nýju sveitarfélagi.

Eignir, veitur og B hluta fyrirtæki

Hlutverk hópsins er að leggja mat á viðhaldsþörf eigna sveitarfélagsins þ.m.t. gatna, veitna, hafna og húsnæðis. Einnig fjárfestingarþörf ofangreindra þátta komandi ára m.v. fyrirliggjandi spár um mannfjölda. Þá verði einnig horft til annarra innviðauppbygginga sveitarfélaganna sem hugsanlega þarf að ráðast í á komandi árum. Þá verði staða félagslegs húsnæðis yfirfarin og skoðuð í samhengi við húsnæðisáætlanir sveitarfélaganna.

Atvinnulíf, innviðir og byggðaþróun

Samstarfsnefndin sjálf fjallar um verkefnið og leggur mat á stöðuna í dag og hvaða áhrif er líklegt að sameining sveitarfélaganna hafi á atvinnulíf, uppbyggingu innviða, framkvæmdir við samgöngumannvirki, almenningssamgöngur og byggðaþróun. Framtíðarsýn verði mörkuð.

Translate »
WordPress Video Lightbox